İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


İTÜ İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hazırlanan El Kitapçığı (http://isgb.itu.edu.tr)

YDMLab İş Sağlığı ve Güvenliği Statü ve Gerekli Belgeler Tablosu (Belge 1) incelenerek, karşı gelen statü için istenen belgelerin hazırlanması...

YDMLab Güvenlik Kuralları Seminer Notları (Belge 2) ile YDMLab İş Sağlığı ve Güvenliği, Emniyet ve Deney Kurallarının (Belge 3) okunması ve anlaşılması...

YDMLab İletişim ve Sorumluk Belgesinin (Belge 4) doldurulması ve  İTÜ İSG Biriminden  İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Belgesi'nin alınması...

Bu sitede yer alan Çalışma İzni Dilekçesi formlarının doldurulması...

Oluşturulan tüm belgelerin YDMLab'a teslim edilmesi ve Dekanlık Onayı... 

Tez Danışmanı ve Proje Yürütücülerinin İSG Beyan Formu'nu  (Belge 5) doldurması...

 Güncellenme Tarihi: 12.03.2020