1.Statik Deneyler


Sabit düşey ve tersinir yanal yükleme etkisinde dolgu duvarlı ve lifli polimer ile güçlendirilmiş dolgu duvarlı çerçeve davranışı deneyleri

 

Önyapım sistemlerin düğüm noktaları için alternatif birleşim detayları

Deprem güvenliği yetersiz betonarme çerçevelerde alternatif güçlendirme yöntemleri

Farklı çelik yapı sistemlerinin tersinir yanal etkiler etkisindeki davranışı

Farklı çelik yapı sistemlerinin tersinir yanal etkiler etkisindeki davranışı

Prekast kolon deneyleri

Ahşap+Çelik yapma kirişlerin davranışını belirlemeye yönelik deneyler