3.Düşey Yükleme Çerçevesi


        

 Çerçeve Statik Yükleme Kapasitesi                            200 kN
 Çerçeve Dinamik Yükleme (3 Hz) Kapasitesi            100 kN