5.Hidrolik Ekipman


 

MTS ACTUATOR 244-31

Yükleme Kapasitesi                       + - 250 kN
Yerdeğiştirme Kapasitesi           + - 300 mm
Yükleme Hızı                                     2 - 3 Hz

 

                                                      

 

 

 

MTS ACTUATOR 244-41

                                                                                                                                               

Yükleme Kapasitesi                  + - 500 kN
Yerdeğiştirme Kapasitesi           + - 125 mm
Yükleme Hızı                             15  Hz